[pagevisual]

Archief voor februari, 2014

Blog battle door “De Mannen” van Sioo: Een model dat niet meer gebruikt mag worden

maandag 24 februari 2014

Door: Marguerithe de Man, programmamanager In de Wind en co-auteur van De vijf Gamechangers voor Consulting.

Tijdens een van de voorbesprekingen over “De vijf gamechangers voor consulting” noemde Ard-Pieter zijn lijstje modellen die niet meer gebruikt zouden moeten worden. Een daarvan was het 7S-model. Ik denk dat hij mijn verschrikte gezicht zag, toen ik zei: “Maar dat is toch ook een handig ordeningsraamwerk.” Dat staat nu ook in de whitepaper (pag. 5). Volgens mij schreef hij het meer zo op om mij een plezier te doen, dan dat hij het echt meent. Ik deel zijn kritiek op het model én ik vind het voor mijzelf soms een handig kijkglas. Daarom deze blog over een verboden model. (meer…)

Tags: ,
Geplaats onder Algemeen | Geen reacties »

Een meedoen-gemeente

vrijdag 7 februari 2014

Door: Sandra Kensen, programmamanager Leiderschap in de Top van Gemeenten

‘Loslaten is het nieuwe vasthouden’ ~ Ad Baijens

‘De gemeente moet loslaten’. Deze mantra is veel te horen in gemeenteland, zonder nadere toelichting. Er wordt mee bedoeld dat gemeenten controle moeten loslaten ten gunste van de participatiesamenleving, waarin mensen zelf doen, samen doen, invloed hebben. Wat betekent dit nou concreet? Wij vonden dat we verplicht waren met een goed antwoord te komen. ‘Wij’ zijn de professionals die in 2013 samen optrokken in een leergang over leiderschap in de top van gemeentelijke organisaties. Intervisiecoach Ad Baijens hielp met zijn uitspraak ‘Loslaten is het nieuwe vasthouden’. Op psychologisch niveau is loslaten zo beangstigend dat mensen alleen kunnen loslaten door iets nieuws weer vast te pakken. Hoe grijpen ze niet naar nieuwe controle maar stellen ze er ‘vasthouden aan het goede’ voor in de plaats?

Eén van ons, Willeke van der Plaats, een concerncontroller met ambitie, kwam erachter dat twee inwoners van Bunnik een rij zieke bomen wilden vervangen voor de helft van het oorspronkelijk vastgestelde bedrag. Willeke gaf daarop een extern adviesbureau de opdracht om het voorstel door te rekenen. Bij de presentatie van het bureau, ontmoette Willeke de twee inwoners. Hier ontstond het juiste gesprek, want Willeke kwam erachter dat zij meer waarde had gehecht aan een extern adviesbureau dan aan de deskundigheid van de twee initiatiefnemers. Zij had aan het verkeerde vastgehouden. In het gesprek ontdekte Willeke tevens hoe zij het initiatief mogelijk kon maken. De inwoners gaven aan hoe zij zich de samenwerking met de gemeente voorstelden. Willeke gaf daarop aan een juridisch medewerker een strikte opdracht om een contract op te stellen dat paste op één A4. Daarmee herwon zij het vertrouwen van de initiatiefnemers. (meer…)

Geplaats onder Algemeen, Gemeenten | Geen reacties »

Leiderschap en Duurzaamheid

woensdag 5 februari 2014

Gastblog door: Tanja Vermeer en Diederik Starreveld, docenten workshop Leiderschap en Duurzaamheid

De eerste Face-to-Face vrijdag op het kantoor van Sioo vond plaats op vrijdag 31 januari. Tanja Vermeer en Diederik Starreveld grepen deze gelegenheid aan hun nieuwe Sioo workshop Leiderschap en Duurzaamheid te introduceren bij belangstellenden. Aan de hand van een viertal vragen werden de aanwezigen uitgedaagd na te denken over de thema’s in hun werk en onderwerpen die hen aan het hart gaan in de wereld. In de uitwisseling van persoonlijke antwoorden werd de connectie gelegd met de opzet van de workshop met vier ‘live’ en drie online bijeenkomsten. Het werd een levendig gesprek. (meer…)

Tags: ,
Geplaats onder Algemeen, Gastblog, Leiderschap en Duurzaamheid | Geen reacties »