[pagevisual]

Archief voor ‘Gemeenten’ Categorie

Bestuurt de gemeentesecretaris het ziekenhuis van de toekomst?

donderdag 11 februari 2016

Door: Brechtje Kessener

Ziekenhuis‘Ja, dat zou inderdaad interessant kunnen zijn voor zowel de ziekenhuizen als de gemeentesecretarissen’ vatten we ons gesprek samen. Ik zit samen met Leo Schoots en Kees Donkervoort in een cafeetje in het centrum van Leeuwarden. Samen met Leo verzorg ik de Sioo leergang Succesvol Besturen van Ziekenhuizen. Leo heeft jarenlang als interimmer ziekenhuizen bestuurd. Kees bestuurt momenteel het Medisch Centrum Leeuwarden. We verkennen welke rol Kees zou kunnen vervullen in het programma. Natuurlijk besteden we ook even tijd aan het programma zelf, waaruit het is ontstaan en hoe het zich ontwikkelt. (meer…)

Geplaats onder Gemeenten, Succesvol Besturen van Ziekenhuizen, Zorg | Geen reacties »

Transitie is als hard lopen in het donker

donderdag 29 januari 2015

Blog gebaseerd op een artikel dat eerder verscheen in Nederland Wethoudersland

Met de decentralisaties in het sociale domein in aantocht zijn veel wethouders geneigd om terug te grijpen op vertrouwde processen. Toch moeten ze dat juist niet doen, want dan ontstaat er geen vernieuwing, stellen Henk Gossink en Sandra Kensen, veranderdeskundigen en makers van het programma Wethouders in 3D perspectief. Zij pleiten ervoor dit moment te benutten om juist de kansen voor vernieuwing te pakken.

Gossink en Kensen zien het decentralisatieproces in het sociale domein met vertrouwen, maar ook met de nodige professionele zorg tegemoet. ‘Het overdragen van de verantwoordelijkheden heeft tijd nodig, maar zal nog wel lukken. Dat is de transitie’, denkt Gossink. ‘De uitdaging zit vooral in het grotere verhaal. Het idee dat de overheid alles voor de burger regelt, geldt niet meer. Dat gaat de gemeente samen met inwoners doen. De verhouding met de burger komt er dan ook echt anders uit te zien.’ (meer…)

Tags: , ,
Geplaats onder Algemeen, Gemeenten | Geen reacties »

Van overtuigd naar overtuigend

maandag 26 januari 2015

Door: Sandra Kensen, programmamanager van onder andere Leiderschap in de top van de gemeentelijke organisatie en Lokaal Leiderschap met een passie voor waarderend vernieuwen

Je wordt er ook een beter mens van, volgens Marianne de Wilde, loco-gemeentesecretaris van Ooststellingwerf. Marianne doelt op de VGS/Sioo leergang ‘Leiderschap in de top van de gemeentelijke organisatie’. Haar woorden intrigeerden me. Ik heb dit nimmer gedacht, ondanks dat ik al tig vergelijkbare groepen als die van Marianne heb begeleid. Welke kern raakt Marianne met haar woorden? (meer…)

Geplaats onder Algemeen, Gemeenten, Leiderschap | Geen reacties »

Het gemeentebestuur vernieuwd

maandag 22 september 2014

Door: Sandra Kensen, programmamanager van onder andere Leren Leiden in Samen Werken en Lokaal Leiderschap met een passie voor waarderend vernieuwen

Het is vrijdag 2 januari 2015. Iemand meldt zich bij de balie van het gemeentehuis met een hulpvraag voor haar kind, haar vader of werk voor zichzelf. Dan moet er wel een antwoord zijn!

Dit toekomstbeeld helpt de ambtelijke top van veel gemeenten om de nieuwe verantwoordelijkheid, die gepaard gaat met de drie decentralisaties, op tijd geregeld te hebben.

Een antwoord is één, maar de grote vraag is: Welk antwoord? Want in de wijze van antwoorden zit de vernieuwing. De hulp die mensen krijgen, moet goedkoper en beter. Voor de nieuwe verantwoordelijkheid is er namelijk minder budget en de hulp moet meer nabij worden. De hulp ligt dichter bij wat de vrager wil, is voor de ontvanger beter te overzien en komt meer van naasten. Dit klinkt simpel, maar aan de hand van een actueel voorbeeld wordt duidelijk dat dit een enorme verandering betekent. (meer…)

Tags: , , ,
Geplaats onder Algemeen, Gemeenten | Geen reacties »

Ook een zaak van de gemeentesecretaris

donderdag 4 september 2014

Door: Sandra Kensen, programmamanager van onder andere Leren Leiden in Samen Werken en Lokaal Leiderschap met een passie voor waarderend vernieuwen

Wie meedoet aan het waardevoller maken van een samenleving, weet wat zo belangrijk is voor hem of haar dat hij of zij hiervoor in actie wil komen samen met anderen. In navolging van de politiek filosofe Hannah Arendt (1906-1975), is dit voor mij politiek handelen. Ieder mens is hiertoe in staat. Politiek handelen maakt ons zelfs menselijk, volgens Arendt, omdat we onszelf erdoor onthullen: we gaan voor iets staan dat voor ons van waarde is, nemen hierop een initiatief en brengen iets van belang op gang (Arendt in Vita Activa, 1958/1994, p. 175). Hiermee dragen we bij aan een echte democratie.

Meedoen kan en gebeurt op elk gebied, maar bij werk, zorg en jeugd worden we momenteel allemaal gevraagd mee te doen. Dit biedt kansen voor een levendige democratie. Ik weet echter ook dat initiatieven op vele momenten hulp nodig hebben van gemeenteambtenaren om uit te groeien tot datgene dat de initiatiefnemer voor ogen stond. En het luistert nauw in hoeverre deze hulp een initiatief verder helpt of verhelpt. (meer…)

Tags: , , ,
Geplaats onder Algemeen, Gemeenten | Geen reacties »

Waarderend vernieuwen

woensdag 27 augustus 2014

Door: Sandra Kensen, programmamanager van onder andere Leren Leiden in Samen Werken en Lokaal Leiderschap met een passie voor waarderend vernieuwen

Mijn zoon Ron was net drie jaar oud toen we in Casablanca, Marokko, met vakantie waren. In de buurt van ons hotel was een park met in het midden een cirkel van bankjes waarop voornamelijk moeders zaten. Kleine kinderen speelden in het midden. Toen we op onze eerste avond op deze plek kwamen, tilde ik Ron uit het wandelwagentje zodat hij ook kon gaan spelen. Maar in plaats van te spelen, keek hij naar wat er gaande was. Pas toen hij doorhad hoe het spelletje van de andere kinderen ging, kwam hij in actie en rende hij met hen mee rond de grote ronde plantenbak in het midden. Met veel plezier.

Wat zou er kunnen ontstaan wanneer gemeenten, net als Ron, eerst zouden kijken hoe zij met de samenleving zouden kunnen meedoen? Ik vermoed dat dan de vernieuwing ontstaat waar gemeenten naar verlangen.

De vernieuwing heet in Nederland momenteel ‘participatiesamenleving’ en de verantwoordelijkheid hiervoor is gedecentraliseerd naar gemeenten door middel van de Participatiewet, de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning en de wet op de Jeugdzorg. Maar het is ingewikkeld wanneer een regering oproept om meer te participeren in de samenleving. Ook David Cameron ontving in 2011 op zijn ‘Big Society’ dezelfde reactie als de Nederlandse regering: ‘We doen al mee! Wat wil je van ons?’ (https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-on-big-society). (meer…)

Tags: , , ,
Geplaats onder Algemeen, Gemeenten | Geen reacties »

Het einde van de regiegemeente?

dinsdag 17 juni 2014

Door: Ard-Pieter de Man, rector van Sioo

Samenwerking is een hot issue onder gemeenten. Onder meer vanwege de komende decentralisaties zoeken gemeenten elkaar op om deze samen op te pakken. Het blijft echter niet bij intergemeentelijke samenwerking. Ook samenwerking tussen gemeenten en bedrijven of zorginstellingen verheugt zich in toenemende populariteit; deels uit vrije keuze, deels uit noodzaak. In een recent onderzoek heeft Sioo bekeken wat voor acties gemeenten ondernemen om zich voor te bereiden op de samenwerkingstrend.

Het blijkt dat nog niet alle gemeenten klaar zijn om samenwerkingsverbanden te managen, maar dat het merendeel wel stevig aan het investeren is in de opbouw van kennis en vaardigheden op dit gebied. Eén van de conclusies van het onderzoek is dat gemeenten zich vooral hebben gericht op het intern in control zijn van samenwerking. Er is veel aandacht voor goede interne procedures rondom samenwerking. Er is tot nu toe minder aandacht besteed aan het tot stand brengen van gezamenlijkheid in de samenwerking. Ook de term ‘regiegemeente’ die we in ons onderzoek tegenkwamen suggereert dat gemeenten samenwerking prima vinden, als ze maar zelf aan het stuur zitten. (meer…)

Tags: , ,
Geplaats onder Algemeen, Gemeenten | Geen reacties »

Een meedoen-gemeente

vrijdag 7 februari 2014

Door: Sandra Kensen, programmamanager Leiderschap in de Top van Gemeenten

‘Loslaten is het nieuwe vasthouden’ ~ Ad Baijens

‘De gemeente moet loslaten’. Deze mantra is veel te horen in gemeenteland, zonder nadere toelichting. Er wordt mee bedoeld dat gemeenten controle moeten loslaten ten gunste van de participatiesamenleving, waarin mensen zelf doen, samen doen, invloed hebben. Wat betekent dit nou concreet? Wij vonden dat we verplicht waren met een goed antwoord te komen. ‘Wij’ zijn de professionals die in 2013 samen optrokken in een leergang over leiderschap in de top van gemeentelijke organisaties. Intervisiecoach Ad Baijens hielp met zijn uitspraak ‘Loslaten is het nieuwe vasthouden’. Op psychologisch niveau is loslaten zo beangstigend dat mensen alleen kunnen loslaten door iets nieuws weer vast te pakken. Hoe grijpen ze niet naar nieuwe controle maar stellen ze er ‘vasthouden aan het goede’ voor in de plaats?

Eén van ons, Willeke van der Plaats, een concerncontroller met ambitie, kwam erachter dat twee inwoners van Bunnik een rij zieke bomen wilden vervangen voor de helft van het oorspronkelijk vastgestelde bedrag. Willeke gaf daarop een extern adviesbureau de opdracht om het voorstel door te rekenen. Bij de presentatie van het bureau, ontmoette Willeke de twee inwoners. Hier ontstond het juiste gesprek, want Willeke kwam erachter dat zij meer waarde had gehecht aan een extern adviesbureau dan aan de deskundigheid van de twee initiatiefnemers. Zij had aan het verkeerde vastgehouden. In het gesprek ontdekte Willeke tevens hoe zij het initiatief mogelijk kon maken. De inwoners gaven aan hoe zij zich de samenwerking met de gemeente voorstelden. Willeke gaf daarop aan een juridisch medewerker een strikte opdracht om een contract op te stellen dat paste op één A4. Daarmee herwon zij het vertrouwen van de initiatiefnemers. (meer…)

Geplaats onder Algemeen, Gemeenten | Geen reacties »

Leiderschap in de top van Gemeenten, deel 2: Buiten

maandag 21 mei 2012

Door: Sandra Kensen

‘Buiten’ is voor veel directies en managementteams van gemeenten een abstract begrip. Buiten is iets waar ze naar kijken als toeschouwer van achter in een zaal, en iets waar ze over spreken op het gemeentekantoor. De gebruikte termen zijn afstandelijk. Het gaat bijvoorbeeld over een werkwijze als ’opgavegericht werken’. Ik zou willen dat, in plaats van een abstractie, buiten concreet was, ook voor gemeentesecretarissen, (adjunct)directeuren, afdelingshoofden  en locosecretarissen.

Hoe concreter buiten wordt, hoe meer het ook een plek kan worden waar de ambtelijke top van de gemeente graag is. De deelnemers aan de leergang Leiderschap in de top van de gemeentelijke organisatie ervaren drempels om naar buiten te gaan en mensen persoonlijk te spreken. (meer…)

Tags: , , , ,
Geplaats onder Algemeen, Gemeenten | Geen reacties »

Leiderschap in de top van Gemeenten

donderdag 5 april 2012

Door: Sandra Kensen

Bij de start van de nieuwe VGS/Siooleergang ‘Leiderschap in de top gemeenten’ (voor adjunct- en loco-secretarissen) ontstond een discussie die ik niet had verwacht. Gemeentesecretaris Nico Swellengrebel (een van de docenten) kreeg de vraag hoe hij samenwerkt met zijn adjunct-secretaris. Nico, vertelde dat zijn gemeente nog een sectorenmodel kent; in het managementteam is één van de sectordirecteuren loco-secretaris en deze vervangt Nico, als hij afwezig is. Nico werkt niet anders met zijn loco-secretaris, dan met de andere sectordirecteuren. Toen ontstond dus de discussie die ik niet had verwacht. (meer…)

Tags: , , , ,
Geplaats onder Algemeen, Gemeenten, Leiderschap, Professionaliseren | Geen reacties »