[pagevisual]

Archief voor ‘Onderzoek’ Categorie

Shadowing als techniek om scripts te ontdekken

maandag 26 september 2016

Motto: Slechte gewoontes zijn altijd het lekkerst (Huub van der Lubbe)

Door: Gerhard Smid

Bij veel wat we als professional, manager of bestuurder uit gewoonte doen, hebben we niet in de gaten dat we een patroon of script aflopen: onbesef is alom. Argyris & Schön zeiden het al: we hebben wel een verhaal over wat we doen (espused theory/praattheorie) maar wat we feitelijk doen weten we zelden (theory-in-use/doe theorie). Wat is hier toch aan de hand?

De psycholoog Wilson stelt in zijn boek `Strangers to ourselves` (vreemden voor onszelf’) dat processen in wat hij noemt het adaptieve onbewuste ons bewustzijn aansturen. Die processen zijn voor datzelfde bewustzijn niet toegankelijk. Die processen zijn vergelijkbaar met hardware, het zijn scripts die aan en uit gaan door externe triggers, zonder dat je je daar bewust van zijn. `Zelfkennis` blijft in eerste instantie aan de oppervlakte, draait rond in het bewustzijn, en zit ook vol met onbesef. Zolang je in een bepaald speelveld actief bent en intuïtief weet wat de ´rules of the game´ zijn, is hier niks mis mee. Doen, niet nadenken over wat je doet, want daar wordt het vaak niet beter van. (meer…)

Geplaats onder Algemeen, Leiderschap, Onderzoek | Geen reacties »

ECM actieonderzoek : Nederland vernieuwen in Marokko – Marokko vernieuwen met Nederlanders

dinsdag 31 mei 2016

 Door: Wilfred Verweij

De uitdagingen en vraagstukken waarvoor de huidige generatie bestuurders en andere ‘spelbepalers’ zich gesteld zien vragen om grensverleggende interventiestrategieën. Daarbij is het onontkoombaar dat vernieuwende bestuurders en leidinggevenden ook zich ‘op het spel zetten’ in het samenspel met anderen.

Hoe ontwikkel je dat soort patroondoorbrekende interventiestrategieën en hoe ontwikkel je het persoonlijk leiderschap om met behulp van die interventies daadwerkelijk vernieuwing te realiseren?

 

Het antwoord volgens Sioo: in de praktijk, al doende, terwijl je blijft reflecteren op wat er gaande is.Dat antwoord klinkt vanzelfsprekender dan het is. Immers, de meeste opleidingen en cursussen gaan nog uit van het idee dat je eerst het één en ander leert – modellen, best practices, typologieën e.d. die worden overgedragen via boeken, via presentaties, door uitleg en bestudering – en dat je vervolgens ‘het geleerde toepast’ in de praktijk.

(meer…)

Geplaats onder Change, Leiderschap, Onderzoek, Opleidingen | Geen reacties »

Succes bij besturen van Ziekenhuizen

maandag 1 februari 2016

Promotie over Organisatiedynamiek bij ziekenhuizen

Door: Gerhard Smid, onderzoek en kennisontwikkeling

Succes bij besturen van ZiekenhuizenOp 26 januari jl. promoveerde Jeanette Knol, lid van het Sioo onderzoekplatform. Titel van haar boek: Leren vooruitspelen. Besturen, dynamiek en prestaties in een ziekenhuisorganisatie. Lees hier de samenvatting van Leren vooruitspelen.

Deze studie is van grote betekenis voor het succesvol besturen van ziekenhuizen. Jeanette ziet ziekenhuizen als organisaties die bijdragen bij aan de gezondheid van patiënten, aan de werkbeleving van zijn werknemers en de financiële levensvatbaarheid van de organisatie. Dus: die meervoudige waarde creëren. De prestaties op deze waardengebieden kunnen fluctueren. Jeannette onderzoekt de dynamiek die de verschillende actoren met elkaar binnen een ziekenhuisorganisatie als geheel generen. Ze kijkt naar de relatie tussen het handelen van bestuurders en de interne organisatiedynamiek en de fluctuaties in de prestaties van een ziekenhuis. Ze werkte zeven jaar aan haar onderzoek, naast haar dagelijkse werk. Ze deed longitudinaal veldonderzoek met een sterk ethnografische inslag naar organisatieontwikkeling. Ze heeft gericht geobserveerd, documenten bestudeerd, veldnotities gemaakt en een logboek bijgehouden. Ze interviewde ruim zeventig medewerkers en volgde bestuurders in hun dagelijkse activiteit. (meer…)

Tags: , ,
Geplaats onder Algemeen, Onderzoek, Succesvol Besturen van Ziekenhuizen, Zorg | Geen reacties »

Onderzoekende professional, als je wilt weten hoe het echt werkt…

maandag 20 oktober 2014

Door: Gerhard Smid, Onderzoek en Kennisontwikkeling

In organisaties zijn krachtige tendensen om de bedoeling kwijt te raken. Vaak genoeg veranderen middelen in een doel, erodeert het vakmanschap etc.. Het lastige daaraan is, dat we dit lang niet altijd in de taal merken. Dan horen we allemaal keurige spraak, terwijl die niet meer dekt wat er echt aan de hand is. Vandaar het onderscheid van Argyris tussen espoused theory en theory in-use, oftewel praattheorie en doe-theorie. (meer…)

Geplaats onder Algemeen, Onderzoek, Professionaliseren | Geen reacties »

Een vat vol…

woensdag 3 april 2013

Door: Marguerithe de Man

Mijn leermeesters in het vak benadrukten het belang van “leeg” zijn. Ik vond dat destijds een hopeloze en waardeloze wijsheid. Hoe zat het dan met mijn voorbereiding? Zo was ik immers opgevoed: ‘je doet je huiswerk voordat je naar een klant gaat’. Als ik voor het eerst naar een klant ging had ik informatie verzameld over het bedrijf, de bedrijfstak, de issues die daar speelden etc. Leeg zijn vond ik onmogelijk. Een mens is geen onbeschreven blad, maar een vat vol kennis, ervaringen, ideeën, opvattingen, waarden, normen en overtuigingen. Die rijkdom kon ik niet uitschakelen.

Wat mij wel hielp was dat ik me bewust werd van alles wat ik meedroeg in dat vat.  Met collega’s ontwikkelde ik de gewoonte om voorafgaand aan een afspraak of bijeenkomst een ” roddelsessie” te organiseren Wat wisten we al of dachten we te weten over wat we zouden treffen. We visualiseerden hoe het er uit zou zien en aan toe zou gaan. Met wat voor mensen zouden we te maken krijgen? Door dat te expliciteren en door bewust te kijken naar de ideeën, beelden en opvattingen ik al meedroeg, ontstond er ruimte. Alles wat er al was, kon juist door het te expliciteren even geparkeerd worden zodat nieuwe observaties de ruimte kregen. “Leeg” zijn, werd onbevangen waarnemen. Ik hoefde niet te zoeken naar die observaties die mijn impliciete oordelen bevestigden en het daar vervolgens druk mee hebben. Ik kon mezelf verrassen. Meestal was het anders dan ik vooraf had bedacht. (meer…)

Geplaats onder Algemeen, In de Wind, Onderzoek, Opleidingen, Professionaliseren | Geen reacties »

Kloof tussen bedrijfskundige theorie en praktijk? Pleidooi voor Evidence Based Management

maandag 11 juni 2012

Door: Brechtje Kessener

Vanuit het station loop ik zo de campus van de Technische Universiteit Eindhoven op. Een slingerend pad tussen groene grasvelden op een van de weinige mooie dagen dit voorjaar. Ik ben op weg naar het voorprogramma voor de afscheidsrede van prof. dr. ir. Joan van Aken. Joan heeft een imposante titel, maar is een hele gewone, alhoewel gepassioneerde, man. Joan is docent bij mijn Sioo master Designing Complex Organizations. Hij is al een tijdje met emeritaat, maar neemt nu dan echt afscheid van zijn promotierecht.

(meer…)

Tags:
Geplaats onder Algemeen, Methodisch handelen, Onderzoek, Symposia en bijeenkomsten | Geen reacties »

Een pareltje: de rol van beroepscodes

dinsdag 31 januari 2012

Door: Gerhard Smid

In wetenschappelijke netwerken komen altijd verrassingen op, kleine pareltjes. Zie een eerder blog over de rol van pizza’s bij vertrouwensvorming in innovatieteams. Nu dit! Een wetenschapper uit de USA doet onderzoek naar de rol van beroepscodes. Zo’n code hebben organisatieadviseurs, artsen, accountants etc. Niet elke professional neemt het even nauw met zo’n code.

Deze wetenschapper ziet dat niet als afwijking. Volgens hem zit er systeem in. We moeten volgens hem zoeken naar schaduwstructuren. De eerste structuur die hij noemt is die van de hofhouding. Junior professionals doen mee aan onoirbaar gedrag omdat zij zich laten beïnvloeden door seniors. Ze moeten het niet wagen om in te gaan tegen de senior, conform ongeschreven regels van het vak, die zo overgenomen lijken uit de cultuur van de feodale hofhouding. Vergelijkbaar zijn praktijken zoals we die kennen van de Nomenklatura in het voormalige Oostblok. Die waren zo verstikkend, dat zelfs de partijsecretaris Gorbatsjov zich ervoor ging schamen. De derde optie die deze wetenschapper biedt: zou het niet zo zijn dat sommige professionals zich organiseren als “men of honour” volgens de regels van de Camorra?  Dit zet de durf van de jonge wetenschapper die de fraude in Tilburg aan de orde stelde, wel in een heel scherp daglicht!

Tags: ,
Geplaats onder Algemeen, Onderzoek | Geen reacties »

Buitenpromovendi aan de beurt

donderdag 20 oktober 2011

Door: Gerhard Smid

Op 26 september 2011 presenteerden twee onderzoekende professionals hun dissertatie op Sioo in een mooie sessie (van drie tot zes ’s middags), die recht deed aan de begrippen intellectuele ruimte, thuishaven en kennisgemeenschap, de kernbegrippen van Sioo.

Organisatieontwikkelaar Joost van Kampen, verbonden aan Bureau Van de Bunt, is op gezette tijden docent bij Sioo. Hij verdedigde zijn dissertatie op proef. De titel: Interventies in Verwaarloosde Organisaties. Joost komt vooral in organisaties waar het ernstig mis is, waar elke notie van wederkerigheid ontbreekt. De toestand tussen personeel onderling en personeel en leiding is zo erg, dat je denkt: Is sluiten niet het beste? (meer…)

Tags: ,
Geplaats onder Algemeen, Onderzoek, Symposia en bijeenkomsten | Geen reacties »