[pagevisual]

Archief voor ‘Organisatiekunde’ Categorie

Een goed gevulde rugzak

maandag 21 januari 2013

Gastblog door: Frédérique van der Laan MWO Projectleider Onderwijslogistiek, stafdienst Bedrijfsvoering Hogeschool Utrecht

Net zoals Thecla van Hoogstaten en Roeli Pot, benaderde Marije Kapinga ook mij met vragen over de opleiding Designing Complex Organizations (DCO). Ze wilde een serie van drie blogs over de DCO en ik mag ‘de hekken sluiten’. Uit de blogs over DCO wordt duidelijk met wat voor soort vraagstukken deelnemers de masteropleiding binnenkomen. Ik ben aan de master begonnen, omdat ik mijn rugzak verder wilde vullen met kennis over en inzicht in organiseren .

In DCO werkten wij met een casus uit onze eigen praktijk; met alle ongemakken en kansen die daarbij horen. Ik heb gewerkt aan het ontwerp voor plannen en roosteren bij Hogeschool Utrecht. Als projectleider onderwijslogistiek bij de stafdienst Bedrijfsvoering heb ik hier dagelijks mee te maken. (meer…)

Geplaats onder Algemeen, Designing Complex Organizations, Gastblog, Opleidingen, Organisatiekunde, Organisatieontwerp | Geen reacties »

Co-creatie bij in-company organisatie ontwerpen

maandag 19 maart 2012

Door: Brechtje Kessener

“Ik zal de twee varianten ook nog even toelichten”, begin ik. We zitten met z’n vijven in een van de vergaderzaaltjes bij Sioo: Marc, hoofd P&O Advies van een grote verzekeraar, Marlinde en Connie, twee van zijn senior-adviseurs, mijn collega Peter Paul en ikzelf. De senior adviseurs zijn volwaardig lid van het management team van hun business lines en fungeren echt als Partner in Business. De dynamiek in de financiële sector is groot en dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op deze verzekeraar. Die verzekeraar wil het vertrouwen van klanten terugwinnen en in daden ook echt waarmaken, onderzoekt multi-access mogelijkheden en moet de strengere wet- en regelgeving implementeren. De verschillende business lines hebben hun eigen uitdagingen van winstgevendheid, huis op orde of innoveren. De senior adviseurs merken dat daarbij de onderbouwing van de keuzes van de organisatie-inrichting soms sterker kan. Zal zo’n nieuwe inrichting echt betere resultaten opleveren? Ze zoeken een leertraject om zichzelf verder te scholen in de organisatiekunde en het ontwerpen van organisaties. (meer…)

Tags: , ,
Geplaats onder Algemeen, Organisatiekunde, Organisatieontwerp, Systeemdenken | Geen reacties »

Werk in uitvoering: de systeemweek!

maandag 27 februari 2012

Door: Brechtje Kessener

“Oké, dan doen we de complex responsieve systemen op vrijdag en de complex dynamische systemen op donderdag. Maar …, kan je me nog even uitleggen wat het verschil tussen die twee volgens jou dan is?’, vraag ik.”

Zo zitten Leike en ik, in Leike’s werkkamer, al kletsend en puzzelend het programma voor de Studieweek Systemen te maken. We hebben een overzicht gemaakt van allerlei stromingen in de systemen-wereld. En dat zijn er nogal wat: de 1e en 2e orde cybernetica, de psychodynamische en constructivistische stromingen, de complex dynamische en complex responsieve theorieën en de chaostheorie. Moeilijke woorden als Team syntegrity, Viable Systems Model, Work levels, Rich pictures, Opstellingen, Sensemaking, Chaos, Stavolutie, Sociaal construct en Dynamiek zijn niet van de lucht. Bekende namen als Ashby, Beer, De Sitter, Checkland, Vennix, Hoebeke, Jacques, Watzlawick, Minuchin, Choy, Hellinger, Bion, Weick, Luhmann en Stacey vliegen ons om de oren. Regelmatig pakken we hun boeken er nog even bij.

(meer…)

Tags: , , , , ,
Geplaats onder Algemeen, Organisatiekunde, Organisatieontwerp, Systeemdenken | 8 reacties »

What’s in a name? Designing Complex Organizations, Master in de Organisatiekunde!

maandag 5 december 2011

Door: Brechtje Kessener

Regelmatig beland ik in de discussie of ‘Designing Complex Organizations*’ nu eigenlijk wel een goede naam is. Recent werd het ook binnen Sioo opnieuw ter discussie gesteld. Reden genoeg om dit nog eens goed te onderzoeken en definitief te kiezen …

Waar de commotie vandaan komt snap ik wel. Je kan ‘Designing Complex Organizations’ op veel verschillende manieren lezen. De letterlijke vertaling is natuurlijk ‘Ontwerpen van complexe organisaties’. Het roept soms onbedoelde associaties op, want wie wil er nu ingewikkelde organisaties ontwerpen? Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? De geijkte tegenwerping is dan: waarom niet Designing Simple Organizations? Daarnaast krijgt ‘ontwerpen’ nog vaak de connotatie van opgelegde veranderingen en de blauwdruk-veranderstrategie. Dan vergeten ze dat ontwerpen ook iteratief en participatief kan! Dat ‘complex’ ook nog een vakterm is die refereert aan de mate van variëteit in de organisatie en/of omgeving, is voor veel mensen natuurlijk niet bekend. Ook onbekend is dat Designing Complex Organizations de titel is van het, voor het vakgebied belangrijke, boek van Galbraith. (meer…)

Tags: ,
Geplaats onder Algemeen, Designing Complex Organizations, Organisatiekunde | Geen reacties »

Design (th)at Work(s): Second opinion (re)organisatie

maandag 3 oktober 2011

Door: Brechtje Kessener

Laatst vroeg een directeur van een grote uitvoeringsinstelling me om mee te kijken bij hun reorganisatie. Met het nieuwe regeerakkoord staat de instelling voor de uitdaging om het takenpakket vrijwel geheel te transformeren en tegelijkertijd een flinke taakstelling te realiseren. Ze moeten zich zelf zo ongeveer opnieuw uitvinden. Geen gemakkelijke opgave. Natuurlijk zag de directeur het aankomen en heeft hij, deels samen met de hele organisatie, al flinke stappen gezet. Zijn onderhandelingen met de minister geven ruimte om te gaan ondernemen. Daarmee hopen ze het aantal ontslagen wat te beperken. De nieuwe profilering en positionering zal flinke impact hebben op de interne organisatie. Of ik wilde sparren met hem om zijn gedachten hierover te toetsen en aan te scherpen.  (meer…)

Tags: ,
Geplaats onder Algemeen, Organisatiekunde, Organisatieontwerp, Symposia en bijeenkomsten, Systeemdenken | Geen reacties »

Design at Work: Design that Works!

woensdag 21 september 2011

Door: Brechtje Kessener

“Verzenden” en weg is het mailtje naar mijn collega’s bij NCSI (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie) en Flanders Synergy (de Vlaamse tegenhanger). Ik schreef hen dat we nu voor het eerste webinar al bijna 75 belangstellenden hebben en dat er voor het tweede en derde webinar ook al inschrijvingen zijn.  En dat, terwijl de inschrijving nog maar net gestart is! Het lijkt erop dat deze samenwerking zijn  vruchten zal afwerpen…

Fijn ook om te merken dat Sioo en ik steeds meer thuisraken in het netwerk van sociale innovatie, nieuw organiseren, anders werken, het nieuwe werken, dynamisch managen en al die andere namen die propageren dat de meest gebruikelijke wijze van bureaucratisch organiseren outdated raakt. Het lijkt erop dat het besef dat de inrichting van organisaties wezenlijk is voor de prestaties ervan zo langzamerhand weer geaccepteerd wordt. Natuurlijk maakt het veel uit welke competenties mensen en managers hebben. Maar dat is echt niet het enige. Het ontwerp van de organisatie doet er toe! – Design at Work! De  wijze van organiseren bepaalt of die competenties ook tot hun recht kunnen komen. – Design that Works! (meer…)

Tags: ,
Geplaats onder Algemeen, Organisatiekunde, Organisatieontwerp, Symposia en bijeenkomsten, Systeemdenken | Geen reacties »

Exit MBA, deskundigheid aan de macht!?

maandag 18 april 2011

Door: Brechtje Kessener

Het is zondagavond, ik zit lui op de bank voor de tv: Naema Tahir eindigt haar column in Buitenhof gepassioneerd met “Laten we een voorbeeld nemen aan Cruyff en alle managers eruit gooien. De deskundigheid moet weer aan de macht!!” Kern van haar betoog is dat managers, die denken dat ze met de economische lessen vanuit de MBA’s elke willekeurige sector in de maatschappij kunnen managen, enorme schade aanrichten door het gebrek aan vakinhoudelijke kennis. (meer…)

Tags: , , , , , ,
Geplaats onder Algemeen, Designing Complex Organizations, Organisatiekunde | 1 reactie »

Werken aan het Ulbo de Sitter instituut

dinsdag 15 februari 2011

De nieuwe community voor Het Nieuwe Organiseren, Lean, Professionalisering en Productiviteitsverbetering

Door: Brechtje Kessener

Tevreden zit ik in de trein, op de terugweg vanuit Klooster Zin in Vught naar huis. Een kleine 24 uur was ik in het gezelschap van de leden van het Ulbo de Sitter Instituut – in oprichting. Het instituut wordt opgericht vanuit de overtuiging dat bedrijven en instellingen beter kunnen presteren dan zij nu doen, en dat het gedachtegoed van Ulbo de Sitter hier een bijdrage aan kan leveren. Voor lezers die hem nog niet kennen: Ulbo de Sitter was hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en grondlegger van de Moderne SocioTechniek (MST), een methode om organisaties integraal te (her)ontwerpen. (meer…)

Tags: , , , ,
Geplaats onder Algemeen, Organisatiekunde, Systeemdenken | Geen reacties »

Instead of MBA, Time for Design!

dinsdag 8 februari 2011

Door: Brechtje Kessener

Eerder blogde ik al dat Henry Mintzberg MBA’s ongeschikt acht als opleiding voor (top)managers. Nu las ik laatst ook wat hij dat wel aanbeveelt. In zijn artikel Time for Design schetst hij expliciet “design is not a metaphor for management, but……, the very essence of management”. Hij refereert daarbij naar nobelprijs winnaar Herbert Simon die al zo’n 40 jaar geleden design als de kern van de professies benoemde, met de woorden “Maybe the time has finally come when business will taken this message seriously”. Een mooie bevestiging van de grondslag voor het programma Designing Complex Organizations (DCO)! (meer…)

Tags: , , , , , ,
Geplaats onder Algemeen, Designing Complex Organizations, Organisatiekunde, Organisatieontwerp | Geen reacties »