[pagevisual]

Archief voor ‘Professionaliseren’ Categorie

Overheid onderbenut potentieel consultants

maandag 28 november 2016

Vijf voorstellen voor verbetering van aanbestedingsprocedures

Door: Ard Pieter de Man

De afgelopen jaren heeft Sioo onderzoek gedaan naar veranderingen in de adviessector. Een belangrijk element waar we nog onvoldoende aandacht aan hebben besteed, is de positie van consultants bij de overheid. In deze blog vat ik mijn observaties uit interviews en eerder onderzoek samen, aangevuld met onderzoek onder meer dan 100 adviseurs, uitgevoerd met David Seipl. De conclusie is dat de relatie tussen adviseurs en overheid momenteel niet productief is. De overheid focust te veel op verlaging van de kosten en te weinig op de waarde die consultants leveren. Ik doe vijf voorstellen voor verbetering. (meer…)

Geplaats onder Algemeen, Dienstverlening, Innoveren, Professionaliseren | Geen reacties »

Thought leader worden?

donderdag 25 augustus 2016

Tien tips voor consultants

Door: Ard-Pieter de Man

Veel consultants worstelen met hun thought leadership. Om diverse redenen willen ze graag erkend worden als een leidende denker in hun veld. Dat kan zijn omdat het goed is voor marketing en sales, omdat ze gemotiveerd zijn om aan hun veld bij te dragen en/of omdat ze het gewoon leuk vinden om verdieping in hun vak aan te brengen. Het is echter niet altijd eenvoudig de ontwikkeling tot thought leader vorm te geven. Hieronder staan tien tips die consultants kunnen helpen de stap naar thought leadership te zetten.

(meer…)

Geplaats onder Algemeen, Leiderschap, Ondernemerschap, Professionaliseren | Geen reacties »

Onderzoekende professional, als je wilt weten hoe het echt werkt…

maandag 20 oktober 2014

Door: Gerhard Smid, Onderzoek en Kennisontwikkeling

In organisaties zijn krachtige tendensen om de bedoeling kwijt te raken. Vaak genoeg veranderen middelen in een doel, erodeert het vakmanschap etc.. Het lastige daaraan is, dat we dit lang niet altijd in de taal merken. Dan horen we allemaal keurige spraak, terwijl die niet meer dekt wat er echt aan de hand is. Vandaar het onderscheid van Argyris tussen espoused theory en theory in-use, oftewel praattheorie en doe-theorie. (meer…)

Geplaats onder Algemeen, Onderzoek, Professionaliseren | Geen reacties »

Een vat vol…

woensdag 3 april 2013

Door: Marguerithe de Man

Mijn leermeesters in het vak benadrukten het belang van “leeg” zijn. Ik vond dat destijds een hopeloze en waardeloze wijsheid. Hoe zat het dan met mijn voorbereiding? Zo was ik immers opgevoed: ‘je doet je huiswerk voordat je naar een klant gaat’. Als ik voor het eerst naar een klant ging had ik informatie verzameld over het bedrijf, de bedrijfstak, de issues die daar speelden etc. Leeg zijn vond ik onmogelijk. Een mens is geen onbeschreven blad, maar een vat vol kennis, ervaringen, ideeën, opvattingen, waarden, normen en overtuigingen. Die rijkdom kon ik niet uitschakelen.

Wat mij wel hielp was dat ik me bewust werd van alles wat ik meedroeg in dat vat.  Met collega’s ontwikkelde ik de gewoonte om voorafgaand aan een afspraak of bijeenkomst een ” roddelsessie” te organiseren Wat wisten we al of dachten we te weten over wat we zouden treffen. We visualiseerden hoe het er uit zou zien en aan toe zou gaan. Met wat voor mensen zouden we te maken krijgen? Door dat te expliciteren en door bewust te kijken naar de ideeën, beelden en opvattingen ik al meedroeg, ontstond er ruimte. Alles wat er al was, kon juist door het te expliciteren even geparkeerd worden zodat nieuwe observaties de ruimte kregen. “Leeg” zijn, werd onbevangen waarnemen. Ik hoefde niet te zoeken naar die observaties die mijn impliciete oordelen bevestigden en het daar vervolgens druk mee hebben. Ik kon mezelf verrassen. Meestal was het anders dan ik vooraf had bedacht. (meer…)

Geplaats onder Algemeen, In de Wind, Onderzoek, Opleidingen, Professionaliseren | Geen reacties »

Preventief? Pro-actief!

maandag 21 januari 2013

Door: Marguerithe de Man

Vorige week hadden we een rondetafelgesprek met In de Wind 13. We begonnen natuurlijk met een rondje ‘hoe is het met iedereen’ en, zoals dat in groepen gaat, als er iemand de toon zet, neemt de rest dat over. Iedereen begon zijn verhaal dus met: “Ik werk nog bij …”. Toen dat patroon zichtbaar werd, hadden we het erover wat iedereen er bewust of onbewust van vond dat “je nog bij… werkte”. Het bleken allemaal bewuste beslissingen te zijn, want mede door de ontwikkeling die de deelnemers hadden doorgemaakt was het werk wat ze in hun organisatie deden, inclusief de klussen voor hun klanten, zoveel leuker geworden dat ze helemaal niet weg hoefden! Het gras aan de andere kant van de heuvel was niet langer groener, ze waren inmiddels in staat om het eigen gras groen te maken! (meer…)

Tags: , ,
Geplaats onder Algemeen, In de Wind, Ondernemerschap, Opleidingen, Professionaliseren, Public Executive Career Management | Geen reacties »

Leiderschap in de top van Gemeenten

donderdag 5 april 2012

Door: Sandra Kensen

Bij de start van de nieuwe VGS/Siooleergang ‘Leiderschap in de top gemeenten’ (voor adjunct- en loco-secretarissen) ontstond een discussie die ik niet had verwacht. Gemeentesecretaris Nico Swellengrebel (een van de docenten) kreeg de vraag hoe hij samenwerkt met zijn adjunct-secretaris. Nico, vertelde dat zijn gemeente nog een sectorenmodel kent; in het managementteam is één van de sectordirecteuren loco-secretaris en deze vervangt Nico, als hij afwezig is. Nico werkt niet anders met zijn loco-secretaris, dan met de andere sectordirecteuren. Toen ontstond dus de discussie die ik niet had verwacht. (meer…)

Tags: , , , ,
Geplaats onder Algemeen, Gemeenten, Leiderschap, Professionaliseren | Geen reacties »

De controllers rukken op!?

maandag 3 januari 2011

Door: Brechtje Kessener

Met een druk op het rode telefoontje beëindig ik het gesprek met de vijfde controller die ik deze weken spreek. Dit was een oud collega van Jan, een controller in de tweede leergang van het Designing Complex Organizations (DCO) programma. Hij vindt het programma zeer waardevol, net als Edwin, een controller in het DCO 1 programma. Beiden geven aan dat het controllersvak hen veel zicht geeft op de financiële stromen en daarmee ook over de gehele organisatie. Maar dit overzicht is niet gelijk aan inzicht in wat en hoe het ook beter zou kunnen. Het aspect financiën is belangrijk maar niet alles bepalend, dat snappen zij ook wel. Hun project ging/gaat dan ook over de koppeling van de financiële control met een strategische control op de (niet-financiële) doelen van respectievelijk hun jeugdgevangenis en gemeente. (meer…)

Tags: , ,
Geplaats onder Algemeen, Designing Complex Organizations, Professionaliseren | Geen reacties »

Leiderschap: 7+/–2 jaar

maandag 5 juli 2010

Door: Jaap Boonstra

Er is veel onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van leiders. Als je als leider echt verschil wilt maken, iets wilt toevoegen, heb je minimaal 5 jaar nodig. Als je niet minstens vijf jaar wilt blijven, vergeet dan dat je diepgaande veranderingen kunt realiseren en een waardepropositie kunt vestigen. En bij meer dan 9 jaar wordt het lastig. Na verloop van tijd worden leiders deel van het waardestelsel dat ze zelf hebben gecreëerd. Ze raken met de waarden vergroeit en worden ‘wachters’ van die waarden. En leiders die er al 9 jaar zitten, hebben het kennelijk goed gedaan. Het gevaar is dat de leider dan tot held wordt gemaakt door de volgers. Dat doet wat met de leider. Zelfgenoegzaamheid ligt op de loer en kritische zelfreflectie wordt lastig. Voor volgers is het ook makkelijk als de leider zich als held gaat gedragen. Ze kunnen zich aan de leider overgeven. Aan twee kanten verdampt het kritisch vermogen, de alertheid. 

(meer…)

Tags:
Geplaats onder Algemeen, Leiderschap, Professionaliseren | Geen reacties »

Managers, leiders en professionals

maandag 14 september 2009

Door: Jaap Boonstra

Managers leiders en professionalsVanmiddag mocht ik de Sioo infobijeenkomst inleiden met een mooi college over een actueel thema: Managers, leiders en professionals.
Leiders brengen mensen samen om een droom te realiseren. Ze geven richting in onzekere tijden. Managers dragen bij aan een efficiënte bedrijfsvoering. Ze geven richting door concrete doelen te formuleren. Professionals werken vanuit eigen ambitie en proberen het goede te doen. Er bestaan meningsverschillen over wat ‘het goede’ is…

Leiders, managers en professionals hebben elkaar nodig om iets wezenlijks tot stand te brengen, alleen denken ze daar zelf vaak anders over. In dit compacte college belichtte ik de essentie van leiders, managers en professionals. Ik verhelderde het spanningsveld tussen de drie rollen en gaf tips hoe u het spanningsveld kunt benutten om tot vernieuwing te komen. Download hier de presentatie.

Tags:
Geplaats onder Leiderschap, Professionaliseren | Geen reacties »