[pagevisual]

Kloof tussen bedrijfskundige theorie en praktijk? Pleidooi voor Evidence Based Management

Door: Brechtje Kessener

Vanuit het station loop ik zo de campus van de Technische Universiteit Eindhoven op. Een slingerend pad tussen groene grasvelden op een van de weinige mooie dagen dit voorjaar. Ik ben op weg naar het voorprogramma voor de afscheidsrede van prof. dr. ir. Joan van Aken. Joan heeft een imposante titel, maar is een hele gewone, alhoewel gepassioneerde, man. Joan is docent bij mijn Sioo master Designing Complex Organizations. Hij is al een tijdje met emeritaat, maar neemt nu dan echt afscheid van zijn promotierecht.

Het voorprogramma bestaat uit een World Café over de kloof tussen theorie en praktijk in de bedrijfskunde. Hij heeft een kleine 40 mensen uitgenodigd; de ene helft bestaat uit wetenschappers – professoren Bedrijfskunde – en de andere helft uit adviseurs, managers, studenten, promovendi en mijn persoontje. Het is een mooi gezelschap bij elkaar, merendeels oudere mannen, maar ook heel wat vrouwen en jongeren. Er heerst een gemoedelijke sfeer, een beetje ‘ons kent ons’, maar er is ook voldoende interesse in de nieuwelingen; open en met belangstelling voor elkaar.

 

We beginnen met een inleiding van Eric Barends van het Centre for . Eric houdt een gloedvol betoog over de noodzaak van . Zijn stelling is dat er teveel managers en adviseurs zijn die hun handelen niet kunnen onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek; ze doen maar wat. En – eerlijk gezegd – ik kan het niet met hem oneens zijn. Methodisch handelen is een achterliggend concept bij al onze Sioo programma’s. Daaronder verstaan we dat de deelnemer zijn eigen handelen moet kunnen verantwoorden op basis van de specifieke context, vakkennis en zijn eigen (on)mogelijkheden. Veelal vraagt dat het versterken van reflectief vermogen en het opdoen van extra vakkennis. Maar de strengheid ten aanzien van vakkennis, zoals Eric die betoogt … Is de aangehaalde kennis gevalideerd of is het gewoon een of andere goeroe die zijn mening en ervaring beschrijft?… Gezien ik ook het boek van Taleb – Ons feilbare denken – aan het lezen ben… Hoe gefundeerd is het allemaal eigenlijk? Wellicht moet het een tandje ‘strenger’? Ik neem me voor thuis verder te onderzoeken wat zijn Centre for Evidence Based Management allemaal doet. Ik begrijp dat zij in ieder geval laagdrempelige toegang geven tot een enorme database aan relevante artikelen. Toegang tot wetenschappelijke artikelen is een herkenbare hindernis voor mij en onze deelnemers, dus dat klinkt erg interessant!

Na Erics betoog begint het World Café; zes tafels met elk zo’n zes mensen. Op elke tafel een papieren tafelkleed en stiften. Volgens de uitleg mogen we in een aantal rondes aan de slag met de vragen: Wat is de aard van de kloof? Wat zijn achterliggende oorzaken? Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Wie zou wat kunnen doen? Aan mijn eerste tafeltje ontspint zich meteen een interessant gesprek. De professoren ‘trekken de schoen aan’. Ze stellen de beloningssystemen van de universiteiten – die zich vooral richten op (onleesbare en onbereikbare) publicaties – aan de kaak. Daartegenover wordt gesteld dat managers ook geen tijd nemen om de vakliteratuur te lezen. Het gesprek verschuift naar de adviseurs. Zij kunnen een soort kennismakelaarsrol vervullen! Euforie van korte duur als we bespreken dat de beloningssystemen in de (grote) adviesbureaus, die gaan voor uurtje factuurtje, deze rol wel erg minimaal maken. Ook zij lezen niet. De begeleider aan ons tafeltje maakt ter plekke een mindmap en de gesprekken gaan door, ook als we een aantal keren van tafeltje en gesprekpartners wisselen. Punten die me bijblijven zijn: De toegang tot artikelen, de rol van opleidingen, de mogelijkheden voor buitenpromovendi en de passie van de (zelfstandige) organisatieprofessional. Interessant is de stelling dat de kloof tussen de bedrijfskunde en de achterliggende meer fundamentele wetenschappen te groot is geworden. Lang gaat het gesprek over soorten onderzoek. Een pleidooi voor toegepast bedrijfskundig onderzoek resoneert sterk in de zaal. “Misschien toch een promotieonderzoek om de visie onder DCO verder te onderbouwen opzetten”, schiet door mijn hoofd. Dit pleidooi moet Joan deugd doen. Hij is al jaren pleitbezorger van ontwerpgericht onderzoek, ofwel onderzoek dat zich richt op het handelen in de praktijk en daarmee ook bewezen kennis voor de praktijk oplevert. En inderdaad, na het inventariseren van de uitkomsten van de rondes sluit Joan glimmend en duidelijk tevreden de ochtend af. Hij belooft de resultaten uit te (laten) werken en de resultaten te zijner tijd rond te sturen. Ik beloof er dán weer en wat uitgebreider over te schrijven…

Tags:

Dit bericht is geplaatst op maandag 11 juni 2012 om 10:00 onder Algemeen, Methodisch handelen, Onderzoek, Symposia en bijeenkomsten. U kunt de reacties volgen via de RSS 2.0 RSS-feed. U kunt een reactie achterlaten of een link op uw eigen website plaatsen.

4 reacties op “Kloof tussen bedrijfskundige theorie en praktijk? Pleidooi voor Evidence Based Management”

Tjeerd Rijpma zegt:

juni 12th, 2012 at 13:24

Ik ben zeer geinteresseerd in de uitkomsten en evt. follow up van deze discussiebijeenkomst. Zou je daarvan op de hoogte kunnen houden? Bedankt.

Brechtje zegt:

juni 12th, 2012 at 14:32

Beste Tjeerd,
Natuurlijk wil ik je op de hoogte houden. Ik ben overigens benieuwd vanuit welke achtergrond jouw belangstelling voortkomt. Wil je daar iets over zeggen?
Zoals ik al aangeef zal ik in ieder geval een nieuwe blog schrijven als ik het verslag van de bijeenkomst binnenkrijg. Mocht je ook direct persoonlijk op de hoogte gehouden willen worden kan je dat even laten weten via kessener@sioo.nl. Zo je wil kan ik je ook linken met Joan.
Groeten, Brechtje  
 

Joke Twigt zegt:

juni 18th, 2012 at 17:25

Dank voor deze opening naar Evidence Based Management.
Als interim manager start je een opdracht veelal met een flinke dosis ervaring, een nuchtere blik, kennis uit de theorie, opleidingen en meer nog uit eerdere opdrachten. Daarmee wordt de probleemstelling of vraag verdiept, je maakt je eigen analyse en stemt vervolgens daarop de aanpak af. Ook hierbij geldt weer: veelal gebaseerd op je eerdere ervaringen. Een beetje van jezelf en een beetje van anderen… het zou mooi zijn als ‘dit beetje van anderen’ ordelijk en breed toegankelijk beschikbaar zou kunnen zijn. 

Dat is reden voor mij geweest om me te verdiepen in Evidence Based Management. Daarmee ben je in staat om statistische, wetenschappelijke informatie te koppelen aan praktische relevantie. Om vervolgens door middel van je eigen opgebouwde expertise en vaardigheiden in staat te kunnen zijn een goed onderbouwde beslissing te kunnen nemen of advies te kunnen geven. Geheel afgestemd op de context van de opdrachtsituatie. Welke opdrachtgever is hiermee niet gebaat?

Evidence Based Management staat nog in de steigers in Nederland, maar ik verheug mij op de ontwikkeling hiervan. De Nederlandse Vereniging voor Interim Manager (nvim) onderschrijft deze wijze van organisatiediagnose en ziet dit als een wijze van professionalisering van de interim manager. De nvim is mede betrokken geweest bij de oprichting van het CEBMA. Lidmaatschap betekent toegang tot informatie uit wetenschappelijk onderzoek, business cases, collegiaal getoetste ervaringen etc.

Persoonlijk vind ik het bijzonder leerzaam te ervaren dat de uitkomst van de zoekvraag, dus de gevonden evidence, in de medische wereld beschouwd wordt als bewijs of hard feit en dus per definitie bruikbaar is. Maar in managementtermen heeft evidence based veel meer betrekking op de besluitvorming, het proces. Want hoewel de evidence kan aantonen dat een aanpak in een bepaalde context succesvol is, kan de manager alsnog beoordelen en beslissen deze niet toe te passen, bijvoorbeeld vanwege organisatie karkteristieken. Een dergelijke beslissing of advies kan in dat geval naar een opdrachtgever zoveel beter onderbouwd worden!  

Graag blijf ik de follow up van deze discussiebijeenkomst volgen.
Groet, Joke Twigt (bestuurslid nvim) 
 

Brechtje zegt:

juni 18th, 2012 at 22:59

Beste Joke,

Mooie nuance breng je aan. Heel herkenbaar en zeker ook wat EBM beoogd (lezers die het nog niet kennen – kijk daarvoor ook op de EBM site). EBM bepleit niet om klakkeloos toe te passen wat de ‘wetenschap’ zegt! Wel zijn zij voor het meenemen van de bestaande wetenschappelijke inzichten  bij je oordeelsvomring en ter onderbouwing van je handelen in de unieke situatie waar je voor staat.
Groeten, Brechtje 

Geef een reactie