[pagevisual]

Wat betekent het om betekenis te verliezen?

Gastblog door: Peter van Hekke (deelnemer aan Advanced Change Methodologies 7)

In 2020 zal zo’n 20% van de bevolking 65 jaar en ouder zijn. De vraag naar ouderenzorg zal toenemen. In retrospectief neemt daarbij het aantal vereiste rapportages, protocollen, verantwoordingen en enquêtes toe.

Maar zal er meer dan vandaag de dag gebeurt, ook aan mensen persoonlijk worden gevraagd naar hun beleving? En is de zorg voor mensen die de zorg verlenen voldoende?

Het betekent nogal wat om in de ouderenzorg te werken. Elke dag geconfronteerd worden met de tijdelijke houdbaarheid van leven. Met eenzaamheid, met ziekte, met dood. Je afvragen wat het betekent om oud en afhankelijk van zorg te zijn stemt doorgaans niet vrolijk. Maar hoe beleef je het als mensen je vertellen dat zij betekenisloos zijn?

In juni stelde de leergroep Advanced Change Methodologies ACM07 als afronding van deze master, hun ‘meesterproef’ ten dienste aan zorgorganisatie Osira Amstelring. Dat deden ze in de vorm van een narratief onderzoek. Het bestuur van Osira Amstelring nam de geste in ontvangst voor woonzorgcentrum ‘Groenelaan’. Tot voor kort stond dit centrum nog onder verscherpt toezicht. De ‘Groenelaners’ konden aldus het bestuur de aandacht voor hun zorgen goed gebruiken. 20 adviseurs hebben gedurende een dag gesprekken gevoerd en verhalen opgetekend over beleving bij en betekenis van zorg. Alle bij de zorg betrokken perspectieven zijn verkend. Bewoners, familieleden, vrijwilligers, zorgverleners, stafmedewerkers, leidinggevenden, facilitairmedewerkers et cetera. Deze verhalen werden een dag later in een grote bijeenkomst, waarbij alle betrokkenen waren uitgenodigd, opnieuw verteld. Zonder duiding en met de bedoeling er met elkaar over te praten vanwege het veranderingspotentieel dat in verhalen besloten ligt.

Want verhalen zijn niet neutraal. Ze gaan over wat mensen raakt. Ze zijn verpakking van emoties en gevoelens. Verhalen kunnen mensen een stem geven die (bijna) geen stem meer hebben zoals bijvoorbeeld zieken en ouderen. Verhalen van gewone ervaringen verduidelijken welke betekenissen een gebeurtenis krijgt. Het delen van zulke verhalen maakt het mogelijk die betekenissen ook te ervaren. Reflecties over de verhalen en duiding van mogelijke betekenissen kunnen een aanzet zijn voor vernieuwing.

Een aantal van die verhalen en een foto-impressie van de dag, zijn namens Sioo gebundeld en opgenomen in een boekje. Om de verhalen nog eens terug te kunnen lezen en er met elkaar over in gesprek te blijven: Het verhaal van Groenelaan.

Tags:

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 november 2012 om 12:25 onder Advanced Change Methodologies, Algemeen, Gastblog, Zorg. U kunt de reacties volgen via de RSS 2.0 RSS-feed. U kunt een reactie achterlaten of een link op uw eigen website plaatsen.

2 reacties op “Wat betekent het om betekenis te verliezen?”

Gerdien Heerink zegt:

november 25th, 2012 at 22:15

Mooi om teruig te lezen Peter!!
Verhalen ophalen en daarmee betekenissen met aandacht beluisteren en samen verkennen.
Voor veranderaars met recht een meesterproef, waarbij analyseren, concluderen en advierseren buiten beeld blijft. Aandacht voor het verhaal, dat verhaal een podium geven en zo verhalend vernieuwen.

Annemieke Stoppelenburg zegt:

december 7th, 2012 at 17:01

Een mooie blog, Peter! Verhalen zijn zo belangrijk om kleur te geven aan vaak abstract geformuleerde maatschappelijke vraagstukken. Ik denk dat we als veranderaars verhalen ook hard nodig hebben op weg naar meer en-en denken:  waarheidsvinding en meetbaarheid verbinden met het persoonlijke, met dat wat niet in enkel woorden te vatten is of om spelen ermee vraagt. Uiteindelijk hebben we beide nodig om echt goede keuzes te maken. De echte vragen begrijpen vraagt om kunnen helicopteren voor het grote plaatje én inzoomen op de concrete situaties en ervaringen eromheen. 

Geef een reactie