[pagevisual]

Werken aan het Ulbo de Sitter instituut

De nieuwe community voor , Lean, Professionalisering en

Door: Brechtje Kessener

Tevreden zit ik in de trein, op de terugweg vanuit Klooster Zin in Vught naar huis. Een kleine 24 uur was ik in het gezelschap van de leden van het Instituut – in oprichting. Het instituut wordt opgericht vanuit de overtuiging dat bedrijven en instellingen beter kunnen presteren dan zij nu doen, en dat het gedachtegoed van hier een bijdrage aan kan leveren. Voor lezers die hem nog niet kennen: was hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en grondlegger van de Moderne (MST), een methode om organisaties integraal te (her)ontwerpen.

 De groep van ongeveer 25 mensen was gevarieerd. Een deel van de groep heeft Ulbo de Sitter persoonlijk gekend, is door hem opgeleid, bij hem gepromoveerd of heeft samen met hem gewerkt. Een ander deel, mensen zoals ikzelf, kent alleen zijn gedachtegoed. Er waren adviseurs, mensen vanuit universiteiten en hogescholen en mensen die zijn ontwerpprincipes in hun eigen organisaties gebruiken. Ik ken maar een klein deel van de aanwezigen, maar het voelt goed en vertrouwd om tussen gelijkgestemden te zitten.

 Vrijdagavond hebben we gewerkt aan de vormgeving van het instituut. We splitsten op in een aantal werkgroepjes en dachten na over de ontwikkeling van de website, de organisatie van het instituut en over mogelijkheden om jonge professionals op te leiden. Ik sloot me aan bij het groepje dat nadacht over het organiseren van een congres. De ideeën sluiten goed aan op mijn plannen een aantal webinars en een ontwerpatelier te organiseren om zo ‘ontwerpen van organisaties’ duidelijk op de kaart te zetten. Meerdere werkgroepleden bieden zich aan om concreet bij te dragen. Zou mooi zijn dit samen op te pakken! Bij de uitwisseling tussen groepjes blijkt samenwerking met andere initiatieven zoals De Academie voor Bestuurs- en Bedrijfswetenshappelijke Kennis (ABK) of Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) ook voor anderen zinvol.

 Zaterdag stond in het teken van de ontwikkeling van het vak richting Het Nieuwe Organiseren. Iedereen is ervan overtuigd dat MST nog steeds heel bruikbaar is. Tegelijkertijd is het wél alweer een aantal decennia geleden dat De Sitter zijn boek schreef en zijn de tijden veranderd. Op basis van een aantal concept artikelen staan we stil bij de toepassing en herijking van Sitteriaanse ontwerpprincipes. Zo maken we een vergelijking tussen MST en Lean. We concluderen dat er grote overeenkomsten zijn en dat ze elkaar op punten mooi kunnen aanvullen. MST biedt tevens een wetenschappelijke ondergrond voor Lean. Mooi was ook de koppeling tussen MST en ERP systemen, dan blijkt ERP niet bureaucratiserend te hoeven werken! De zo gewenste productiviteitsverbetering van kenniswerk blijkt realistisch door bewust te rationaliseren van het routine werk zodat gerichte professionalisering op het onzekere werk mogelijk wordt. Zelf vertel ik nog iets over de domeinonafhankelijke ontwerpdiscipline en de ontwikkelingsmogelijkheden die dat biedt. Presentaties, discussie en een vleugje ideologie typeren de leerzame en onderzoekende dag. Voor de lezers die nieuwsgierig zijn geworden: veel van de artikelen zullen worden ingediend bij het tijdschrift M&O voor het april themanummer als eerbetoon aan Ulbo de Sitter.

 We sluiten de dag af met de wens een nieuwe beweging te starten: Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en toepassing rondom Het Nieuwe Organiseren teneinde de productiviteit van Nederlandse en Vlaamse kennisorganisaties te vergroten! Wie kan daar nou tegen zijn? Wil je ook meedoen? Meld je bij mij!

Tags: , , , ,

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 februari 2011 om 11:48 onder Algemeen, Organisatiekunde, Systeemdenken. U kunt de reacties volgen via de RSS 2.0 RSS-feed. U kunt een reactie achterlaten of een link op uw eigen website plaatsen.

Geef een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te posten.